Funktionsprincip hävertskydd

På pumpen installeras trycksidigt en tunn slang som återföring in i tanken. Om tappslangen sprickar skulle utan hävertskydd genom sugverkan mediet sugas ut ur tanken tills vätskenivån i tanken har sjunkit under läckställets nivå. Genom hävertskyddet avbryts sugverkan eftersom luft sugs in genom den tunna slangen som låter sluta sugverkan.

Viktig för anordningens funktion: Återföringens slangända får i tanken ej doppa in i mediet, annars ingen funktion!