IP kapslingsklasser

Översiktstabell av skyddsgrader mot damm och vatten
Definition av kapslingsklasser mot DAMM och VATTEN: Enligt EN 60529 ska skyddet mot intrång av föremål och fukt kännetecknas med en fast nyckel. Denna nyckel består av de bokstäverna IP plus 2 siffror. Den första siffran anger skyddsgraden mot damm och den andra siffran mot vatten. Skyddsgraden framgår av dessa siffror enligt den nedanstående tabellen.

1. siffranSkyddsgrader mot damm2. siffranSkyddsgrader mot vatten
0Inget skydd0Inget skydd
1Skyddad mot fasta föremål 50 mm Ø och större1Droppskyddad
2Skyddad mot fasta föremål 12,5 mm Ø och större2Droppskyddad även vid max. 15° lutning av huset
3Skyddad mot fasta föremål 2,5 mm Ø och större3Skyddad mot strilvatten (strilsäker)
4Skyddad mot fasta föremål 1,0 mm Ø och större4Skyddad mot stänkvatten (sköljtät)
5Dammskyddad5Skyddad mot sköljvatten (spolsäker)
6Dammtät6Skyddad mot starkt sköljvatten (spoltät)
7Skyddad mot verkan vid tillfällig dykning i vatten (vattentät)
8Skyddad mot verkan vid permanent dykning i vatten (tryckvattentät)
Exempel: En apparat med skyddsgraden (kapslingsklass) IP54 är (5) dammskyddad och (4) skyddad mot stänkvatten. Ju större siffran, desto bättre är skyddet.

download (PDF)