Klasy ochrony IP

Tabela poglądowa stopni ochrony przed kurzem i wodą
Definicja klas ochrony przed KURZEM i WODĄ: Według normy EN 60529 ochrona przed penetracją ciał obcych i wilgoci oznakowywana jest według ustalonego kodu. Kod ten składa się z liter IP oraz z dwóch cyfr. Pierwsza cyfra oznacza stopień ochrony przed kurzem, a druga przed wodą. Na podstawie tych cyfr można dokonać identyfikacji stopnia ochrony według poniższej tabeli.

1. cyfraStopnie ochrony przed kurzem2. cyfraStopnie ochrony przed wodą
0Brak ochrony0Brak ochrony
1Ochrona przed stałymi ciałami obcymi o średnicy 50 mm Ø i więcej1Ochrona przed wodą kapiącą
2Ochrona przed stałymi ciałami obcymi o średnicy 12,5 mm Ø i więcej2Ochrona przed wodą kapiącą, jeśli obudowa jest pochylona pod kątem do 15°
3Ochrona przed stałymi ciałami obcymi o średnicy 2,5 mm Ø i więcej3Ochrona przed wodą rozpyloną
4Ochrona przed stałymi ciałami obcymi o średnicy 1,0 mm Ø i więcej4Ochrona przed wodą natryskową
5Ochrona przed kurzem5Ochrona przed strumieniem wody
6Szczelność przed kurzem6Ochrona przed silnym strumieniem wody
7Ochrona przed oddziaływaniem w warunkach ograniczonego czasowo zanurzenia w wodzie
8Ochrona przed oddziaływaniem w warunkach długotrwałego zanurzenia w wodzie
Przykład: urządzenie o stopniu ochrony (klasie ochrony) IP54 jest (5) chronione przed kurzem i (4) chronione przed wodą rozpryskową. Im wyższa cyfra, tym lepsza jest ochrona.

download (PDF)