IP-beskyttelsesklasser

Oversiktstabell for beskyttelsesgrad mot støv og vann
Definisjon av beskyttelsesklasse mot STØV og VANN: AI henhold til EN 60529 blir beskyttelse mot inntrengning fra fremmedlegemer og fuktighet fastatt etter en bestemt skala. Denne skalaen består av bokstavene IP etterfulgt av 2 tall.
Det første tallet angir beskyttelsesgrad mot støv og det andre tallet mot vann. Basert på tallene kan beskyttelsesgraden avleses i tabellen nedenfor.

Første kjenningstallBeskyttelsesgrad mot støvAndre kjenningstallBeskyttelsesgrad mot vann
0Ubeskyttet0Ubeskyttet
1Beskyttet mot faste fremmedlegemer 50 mm Ø og større1Beskyttet mot dryppvann
2Beskyttet mot faste fremmedlegemer 12,5 mm Ø og større2Beskyttet mot dryppvann når deksel er vippet opp til 15°
3Beskyttet mot faste fremmedlegemer 2,5 mm Ø og større3Beskyttet mot vannsprut
4Beskyttet mot faste fremmedlegemer 1,0 mm Ø og større4Beskyttet mot vannskvulp
5Støvbeskyttet5Beskyttet mot vannskvulp
6Støvtett6Beskyttet mot kraftig spylevann
7Beskyttet mot følger ved kortvarig nedsekning i vann
8Beskyttet mot følger ved langvarig nedsenkning i vann
Eksempel: Et apprat med beskyttelsesgrad (beskyttelsesklasse) IP54 er (5) støvbeskyttet og (4) beskyttet mot vannskvulp. Jo høyere tall, desto bedre beskyttelse

download (PDF)