DIN-standarder for smøre- og verkstedsteknikk

NormNrBeskrivelse
DIN1283Smørepresser; håndpresser og tilbehør: Versjon 1990-11
DIN1284Smørepresser: Fettpatroner for håndpresser, hoveddimensjoner, versjon 1990-11
DIN3404Smørenippel, halvrundt hode, versjon 1988-01
DIN3405Smørenippel, forsenket, versjon 1986-05
DIN5008Spesielle talloppdeling 2001-11
DIN51501Smøremidler; Smøreoljer L-An, minimumskrav, versjon 1979-11
DIN51511Smøremidler; viskositetsklasse SAE for motoroljer, versjon 1985-08
DIN51512Smøremidler; viskositetsklasse SAE for smøreoljer til girkasser for kjøretøy, versjon 1988-05
DIN51524
Teil 1
Hydraulikkoljer HL 1985-06
DIN51524
Teil 2
Hydraulikkoljer HLP 1985-06
DIN51524
Teil 3
Hydraulikkoljer HVLP 1990-08
DIN71412Kjeglesmørenippel, versjon 1987-11
ISO7241-1Hydrauliske hurtigkoblinger - 1987 - 04(E)
Atex100a94/9/EGRetningslinje for tilpasning til lovgivningen i medlemsstatene for produkter og beskyttelsessystemer som skal brukes i områder med høy eksplosjonsfare
DIN EN560Gassveiseutstyr - slangekoblinger for utstyr og anlegg for sveising, skjæring og tilsvarende prosedyrer; tysk versjon EN, utgave 1994-11
DIN EN853Gummislanger og slangeledninger - hydraulikkslanger med stålarmering - spesifikasjon; tysk versjon EN 854: 1996, utgave 1997 - 02
DIN EN854Gummislanger og slangeledninger - hydraulikkslanger med tekstiltrådarmering- spesifikasjon; tysk versjon EN 857: 1996, utgave 1997 - 02
DIN EN857Gummislanger - kompakte hydraulikkslanger med metallarmering - spesifikasjon; tysk versjon EN 857: 1996, utgave 1997 - 02
DIN EN10242Gjengefittings av støpestål; tysk versjon EN 10242: 1994, utgave 1997 - 03
DIN EN10242/A1Gjengefittings av støpestål; modifikasjon A1: tysk versjon EN 10242: 1994/A1:1999, utgave 1999 - 06
DIN20021Fluidteknikk - armerte slanger - tilbehør til DIN EN 853 til DIN EN 857, utgave
DIN2999-1Whitworth-rørgjenger for gjengete rør og fittings; sylindriske innvendige gjenger og koniske utvendige gjenger; gjengedimensjoner, utgave 1983 - 07
DIN2999-2Whitworth-rørgjenger for gjengete rør og fittings; sylindriske innvendige gjenger og koniske utvendige gjenger; Målesystemer og håndtering av måleinstrumenter, utgave 1983 - 07
DIN2999-3Whitworth-rørgjenger for rør med gjenger og fittings; måleenheter, utgave 1973 - 08
DIN2999-4Whitworth-rørgjenger for rør med gjenger og fittings; koniske gjenger - måleinstrument for måling av de sylindriske innvendige gjengene; byggemål Utgave 1986 - 11
DIN2999-5Whitworth-rørgjenger for rør med gjenger og fittings; sylindriske gjenger - Måleinstrument for måling av de koniske utvendige gjenger, byggemål , Utgave 1973 - 08
DIN2999-6Whitworth-rørgjenger for rør meg gjenger og fittings; koniske gjenger - måleinstrument byggemål, Utgave 1975 - 01
DIN51522Varmeoverføringsolje Q - krav, test, utgave 1998 - 11