DIN-normer för smörj- och verkstadsteknik

NormNrBeskrivning
DIN1283Smörjsprutor; handhävstångsspruta och tillbehör, utgåva 1990-11
DIN1284Smörjsprutor; fettkartuscher för handhävstångssprutor; huvudmassa, utgåva 1990-11
DIN3404Flatsmörjnippel, utgåva 1988-01
DIN3405Trattsmörjnippel, utgåva 1986-05
DIN5008Särskilda sifferindelningar 2001-11
DIN51501Smörjmedel; smörjoljor L-An, minimikrav, utgåva 1979-11
DIN51511Smörjmedel; SAE-viskositetsklasser för motorsmörjoljor, utgåva 1985-08
DIN51512Smörjmedel; SAE-viskositetsklasser för smörjoljor för fardonstransmissioner, utgåva 1988-05
DIN51524
Teil 1
Hydrauloljor HL 1985-06
DIN51524
Teil 2
Hydrauloljor HLP 1985-06
DIN51524
Teil 3
Hydrauloljor HVLP 1990-08
DIN71412Konsmörjnippel, utgåva 1987-11
ISO7241-1Hydraulsystem – snabbkopplingar – 1987 – 04 (E)
Atex100a94/9/EGRiktlinje för anpassning av medlemsstaternas rättsföreskrifter för redskap och skyddssystem till föreskriftsenlig användningen i områden som är utsatt för explosionsfara
DIN EN560Gassvetsredskap – slanganslutningar för redskap och anläggningar för svetsning, skärning och dylika förfarande; tysk version EN, utgåva 1994-11
DIN EN853Gummislangar och -slangledningar – hydraulslangar med trådflätningsinlägg – specifikation; tysk version EN 854: 1996, utgåva 1997-02
DIN EN854Gummislangar och -slangledningar – hydraulslangar med textilinlägg – specifikation; tysk version EN 854: 1996, utgåva 1997-02
DIN EN857Gummislangar och -slangledningar – kompakthydraulslangar med trådflätningsinlägg – specifikation; tysk version EN 857:1996, utgåva 1997-02
DIN EN10242Gängfittings av glödgningsgjutgods; tysk version EN 10242: 1994, utgåva 1995-03
DIN EN10242/A1Gängfittings av glödgningsgjutgods; ändring A1: tysk version EN 10242: 1994/A1:1999, utgåva 1999-06
DIN20021Fluidteknik – slangar med inlägg – tillägg till DIN EN 853 till DIN EN 857, utgåva
DIN2999-1Whitworth-rörgänga för gängrör och fittings: cylindrisk innergänga och kägelformig yttergänga; gängmassa, utgåva 1983-07
DIN2999-2Whitworth-rörgänga för gängrör och fittings: cylindrisk innergänga och kägelformig yttergänga; tolksystem och tolkarnas handhavande, utgåva 1983-07
DIN2999-3Whitworth-rörgänga för gängrör och fittings; tolkmassa, utgåva 1973-08
DIN2999-4Whitworth-rörgänga för gängrör och fittings; kägelformiga gäng-gränstolkar för kontroll av den cylindriska innergängan; byggmassa utgåva 1986-11
DIN2999-5Whitworth-rörgänga för gängrör och fittings; cylindriska gäng-gränstolkringar för kontroll av den kägelformiga yttergängan, byggmassa, utgåva 1973-08
DIN2999-6Whitworth-rörgänga för gängrör och fittings; kägelformiga gäng-kontrolltolkar, byggmassa, utgåva 1975-01
DIN51522Värmebärmedier Q – krav, provning, utgåva 1998-11