Om webbplatsen

FMT Swiss AG
Fluid Management Technologies Swiss AG
Gewerbestrasse 6
6330 Cham / Schweiz

UID: CHE-112.736.551

Hänvisningar
Alla rättigheter till de artiklarna (text, bilder, övriga medier) ligger hos FMT Swiss AG.

Upphovsrätt
Den här online-tjänsten är upphovsrättsligen skyddad. Alla rättigheter förbehållna. Användning av texter och avbildningar, även i utdrag, utan redaktionens skriftligt samtycke är upphovsrättsvidrig och därav straffbar. Det gäller särskilt mångfaldigande, översättning eller användning i elektroniska system.

Ansvarsuteslutning för främmande länkar
FMT Swiss AG hänvisar på sina sidor med länkar till andra sidor i Internet.
För alla dessa länkar gäller: FMT Swiss AG förklarar uttryckligen, att hon inte har något inflytande på de länkade sidornas gestaltning och innehåll. Därför tar vi härmed uttryckligen avstånd från alla innehåll av alla länkade tredje mans sidor på www.fmtag.ch och tillägnar inte oss dessa innehåll. Den här förklaringen gäller alla visade länkar och alla länkade sidornas innehåll.