Service

Redan under FMT produkternas utveckling gäller en sträng kvalitetskontroll. Vår avsändningens felkvot ligger under 1 promille. Om mot förmodan ett problem skulle uppstå pratar ni med de kontaktpersonerna som nämns under serviceadresserna. Våra specialister hjälper Er gärna måndag – fredag mellan 7:00 och 15:30.

Serviceområde tysktalande område
Erwin Kaiser
KontaktKontaktadress
Tel.: +49 (0)9462 17 216
Fax: +49 (0)9462 10 63
erwin.kaiser@Pressol.com
Pressol Schmiergeräte GmbH
Parkstrasse 7
D - 93167 Falkenstein
Alois Haimerl
KontaktKontaktadress
Tel.: +49 (0)9462 17 127
Fax: +49 (0)9462 10 63
alois.haimerl@Pressol.com
Pressol Schmiergeräte GmbH
Parkstrasse 7
D - 93167 Falkenstein
Serviceområde fransktalande område
Michael Tauziet
KontaktKontaktadress
Tel.: +33 3 88 58 05 75
Fax: +33 3 88 58 00 41
michael.tauziet@pressol.com
Pressol S.A.S.
13, rue des Freres Lumiere
68000 Colmar