Påskrift av hydraulikslangar

Våra slangar förses med påskrift med DIN 1283 som förebild.

Exempel:

Marking of hydraulic hoses

Nr.Beskrivning
1Slangens leverantör
2Leverantörens hemsida
3Slangens DIN
4Tillverkad kvartal/år
5Arbetstryck
6Sprängtryck