Normy DIN dla osprzętu smarowania i techniki warsztatowej

NormaNrOpis
DIN12831283 Smarownice ciśnieniowe; ręczna prasa dźwigniowa i osprzęt, wydanie 1990-11
DIN12841284 Smarownice ciśnieniowe; kartusze ze smarem do ręcznych pras dźwigniowych; wymiary główne, wydanie 1990-11
DIN34043404 Płaskie gniazda smarowe, wydanie 1988-01
DIN34053405 Lejkowe gniazda smarowe, wydanie 1986-05
DIN50085008 Szczególne podziały między cyframi i liczbami 2001-11
DIN5150151501 Środki smarujące; oleje smarujące L-An, wymagania minimalne, wydanie 1979-11
DIN5151151511 Środki smarujące; klasy lepkości SAE dla silnikowych olejów smarujących, wydanie 1985-08
DIN5151251512 Środki smarujące; klasy lepkości SAE dla przekładniowych olejów smarujących w pojazdach, wydanie 1988-05
DIN51524
Teil 1
51524 Oleje hydrauliczne HL 1985-06
Część 1
DIN51524
Teil 2
51524 Oleje hydrauliczne HLP 1985-06
Część 2
DIN51524
Teil 3
51524 Oleje hydrauliczne HVLP 1990-08
Część 3
DIN7141271412 Stożkowe gniazda smarowe, wydanie 1987-11
ISO7241-17241-1 Hydrauliczny proszek płynny – Quick – sprzężenia aktywne – 1987 – 04 (E)
Atex100a94/9/EG94/9/WE Dyrektywa odnośnie ujednolicenia aktów prawnych krajów członkowskich w kwestii właściwego użytkowania urządzeń i systemów ochronnych w strefach zagrożonych wybuchem.
DIN EN560560 Spawarki gazowe - przyłącza wężowe do urządzeń i instalacji do spawania, cięcia i technologii pokrewnych; wersja niemiecka EN, wydanie 1994-11
DIN EN853853 Węże gumowe i przewody giętkie - węże hydrauliczne z oplotem drucianym - specyfikacja,wersja niemiecka EN 854: 1996, wydanie 1997-02
DIN EN854854 Węże gumowe i przewody giętkie - węże hydrauliczne z oplotem tekstylnym - specyfikacja,wersja niemiecka EN 854: 1996, wydanie 1997-02
DIN EN857857 Węże gumowe i przewody giętkie - kompaktowe węże hydrauliczne z oplotem drucianym - specyfikacja,854: wersja niemiecka EN 857:1996, wydanie 1997-02
DIN EN1024210242 Złącza gwintowane z żeliwa ciągliwego; wersja niemiecka EN 10242: 1994, wydanie 1995-03
DIN EN10242/A110242/A1 Złącza gwintowane z żeliwa ciągliwego, zmiana A1: wersja niemiecka EN 10242: 1994/A1:1999, wydanie 1999-06
DIN2002120021 Technika płynów – węże zbrojone – uzupełnienia do DIN EN 853 do DIN EN 857, wydanie
DIN2999-12999-1 Gwint rurowy Whitwortha dla rur gwintowanych i złączy: Cylindryczny gwint wewnętrzny i stożkowy gwint zewnętrzny; wymiary gwintów, wydanie 1983-07
DIN2999-22999-2 Gwint rurowy Whitwortha dla rur gwintowanych i złączy: Cylindryczny gwint wewnętrzny i stożkowy gwint zewnętrzny; system sprawdzianów i posługiwanie się nimi, wydanie 1983-07.
DIN2999-32999-3 Gwint rurowy Whitwortha dla rur gwintowanych i złączy; wymiary sprawdzianów, wydanie 1973-08
DIN2999-42999-4 Gwint rurowy Whitwortha dla rur gwintowanych i złączy; stożkowe trzpienie sprawdzianowe z wymiarami granicznymi do kontroli cylindrycznych gwintów wewnętrznych; wymiary konstrukcyjne, wydanie 1986-11
DIN2999-52999-5 Gwint rurowy Whitwortha dla rur gwintowanych i złączy; cylindryczne pierścienie sprawdzianowe z wymiarami granicznymi do kontroli stożkowych gwintów zewnętrznych; wymiary konstrukcyjne, wydanie 1973-08
DIN2999-62999-6 Gwint rurowy Whitwortha dla rur gwintowanych i złączy; stożkowe trzpienie sprawdzianowe, wymiary konstrukcyjne, wydanie 1975-01
DIN5152251522 Media transmisji ciepła Q – wymagania, kontrola, wydanie 1998-11