IP protection classes

Přehledná tabulka stupňů ochrany proti prachu a vodě
Definice ochranných tříd proti PRACHU a VODĚ: V souladu s EN 60529 je ochrana proti vniknutí cizích těles a vlhkosti označena pevným kódem. Tento kód se skládá ze dvou písmen IP, následují 2 číslice.
První číslice udává stupeň ochrany proti prachu a druhá proti vodě. Z číslic lze vyčíst ochranný stupeň dle níže přiložené tabulky.

První ukazatelStupně ochrany proti prachuDruhý ukazatelStupně ochrany proti vodě
0Nechráněn0Nechráněn
1Chráněn proti pevným cizím tělesům 50 mm Ø a větším1Chráněn proti kapající vodě
2Chráněn proti pevným cizím tělesům 12,5 mm Ø a větším2Chráněn proti kapající vodě pokud je kryt nakloněný až do 15°
3Chráněn proti pevným cizím tělesům 2,5 mm Ø a větším3Chráněn proti stříkající vodě
4Chráněn proti pevným cizím tělesům 1,0 mm Ø a větším4Chráněn proti ostřikové vodě
5Prachotěsný5Chráněn proti proudu vody
6Prachotěsný6Chráněn proti silnému proudu vody
7Chráněn proti působení při dočasném ponoření do vody
8Chráněn proti působení při trvalém ponoření do vody
Příklad: Přístroj s ochranným stupněm (ochrannou třídou) IP 54 je (5) prachotěsný a (4) chráněn proti ostřikové vodě. Čím větší je číslo, tím lepší je ochrana.

download (PDF)