Základní funkce ochrany zvedáku

Na čerpadle je instalována tenká hadička jako zpětný chod do nádrže. Pokud výpustní hadice praskne, byla by sáním z nádrže nasávána tekutina bez ochrany zvedáku tak dlouho, dokud hladina v nádrži neklesne pod úroveň místa netěsnosti. (vytékání)

Důležité pro funkci tohoto zařízení: konec hadice zpětného chodu se nesmí v nádrži potopit do kapaliny, neboť jinak nebude fungovat!